Працівник кафедри ІТКБ

Котлик Сергій Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту комп'ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0», штатний співробітник

GoogleScolar

ORCID 0000-0001-5365-1200

ResercherID M-9718-2015

Пошта sergknet@gmail.com

Тел. 712-40-00

ауд. В-325

Народився 24 лютого 1960 року у м. Одеса.

В 1982 році Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю "Автоматизовані системи управління", отримав кваліфікацію інженер-системотехнік.

З 1982 року - аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри "Програмного забезпечення" в Харківському інституті радіоелектроніки. Академік Академії інженерних наук України (2009), член редакційних колегій наукових журналів «Економіка харчової промисловості» (2007), «Автоматизація технологічних і бізнес - процесів» (2009), стаж безперервної роботи в ОНАХТ - 30 років, з 1988 року.

В 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 "Автоматизовані системи управління" на тему «Розробка декомпозиційних методів вирішення великих завдань рівномірного розподілу ресурсів на підприємствах одиничного і дрібносерійного типу». У дисертації дослідження проводились на стику математики, економіки і програмного забезпечення комп'ютерів. Результати досліджень в різні роки були впроваджені в експлуатацію у вигляді програмних комплексів на Київському ВО «Більшовик», Харківському заводі «Електроважмаш», Одеських ВО «Пресмаш» і НВО «Кислородмаш», Харківському ДСК-1 для розрахунків об'ємних і об'ємно-календарних планів виробництв . З 1988 року асистент кафедри «Прикладної математики та обчислювальної техніки» Одеського технологічного інституту харчової промисловості, у 1992 році отримав звання доцента цієї ж кафедрі. З 2003 р декан факультету Економіки, менеджменту і бізнесу ОНАХТ, з 2013 року декан факультету Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ, з 2019 р. директор навчально-наукового інституту копютерних систем і технологій «Індустрія 4.0»

Викладає наступні дисципліни: Методи та системи підтримки прийняття рішень; Розробка Web-систем.

Автор понад 70 наукових публікацій та 50 навчально-методичних робіт друкованих праць, 16 підручників та монографій з чисельних методів, менеджменту, комп'ютерних мереж, технічного та комп'ютерного дизайну, розробці та оцінювання нових технічних рішень, з інновацій в харчовій промисловості, оцінці ринкової вартості об'єктів.

Наукові інтереси: сновні напрямки наукової діяльності пов'язані з розробкою економіко-математичних моделей, методів і комп'ютерних програм вирішення завдань розподілу ресурсів в різних постановках, з розробкою і оцінюванням нових технічних рішень, з моделюванням різноманітних технологічних процесів, з комп'ютерним дизайном.

Стажування: Пройшов підвищення кваліфікації в КНТЕУ (м.Київ) на семінарі "Діагностика якості менеджмент-освіти" (2003), в КНТЕУ (м.Київ) на семінарі "Теорія і практика створення електронних навчальних курсів" (2004), в ДУІКТ (м Київ) на семінарі "Болонський процес: трансформація навчального процесса у технологію навчання" (2006), на кафедрі комп'ютеризованих систем управління ОПУ (м.Одеса) (2009), в ДВНЗ «УМО» НАПН України (м.Київ) на курсах Підвищення кваліфікації керівніх педагогічних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2012), пройшов атестацію в компании ТОВ "МНС Груп" за курсом "Внутрішній аудит та оцінка системи менеджменту якості згідно з вимогами стандартів ISO 9001:2015 та ISO 19001:2011" (2017).

Нагороди: нагороджений грамотами ректора ОНАХТ (2005, 2007), грамотами одеської Державної обласної адміністрації (2009, 2012), грамотою Міністерства аграрної політики України (2010), подякою Міністерства освіти і науки (2017).