Завідувач кафедри ІТКБ

Плотніков Валерій Михайлович

доктор технічних наук, професор

GoogleScolar

ORCID

Scopus

Почта

Тел. 720-91-01

Народився у 1947 році.

У 1970 році закінчив інженерно-фізичний факультет Одеського політехнічного інституту за спеціальністю: технологія спеціальних матеріалів електронної техніки і отримав кваліфікацію: інженер електронної техніки.

З 1997 року доктор технічних наук зі спеціальності “Радіотехнічні і телевізійні системи та пристрої”.

З 2003 року – професор кафедри математики. Є дійсним членом-кореспондентом міжнародної академії інформатизації (асоційованим членом ООН)

З 1994 р., членом-кореспондентом академії зв’язку України по відділенню телебачення Є автором багатьох наукових статей, навчальних, автором дванадцяти патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений Почесною Грамотою Державного комітету Зв'язку та Інформатизації України у 2001 р.

З 2006 року працює в ОНАХТ З 2007 року є завідуючим кафедрою Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ. Входить до складу ради ОНАХТ та в редакційну колегію журналу «Холодильна техніка і технологія». Викладає таки курси дисциплін як: «Дискретна математика», «Математична логіка», «Теорія прийняття рішень».