Освітні компоненти

Викладачами кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки
розвиваються наступні напрями

Фундаментальні дисципліни

«Дискретна математика», «Математична логіка», «Чисельні методи», «Теорія алгоритмів».

Програмування

«Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Процедурне програмування» «Мультимедійне програмування» та ін. Мови С, С++, Object Pascal, C#, Java, Python, Unity 3D, SQL, HTML5, Prolog, PHP та інших.

Розробка БД

«Організація баз даних та знань», «Зосереджені та розподілені СУБД», «Сучасні СУБД». Увага приділяється таким СУБД як Access, InterBase, FireBird, Oracle, PostgreSQL, MySql, SqlLite, MongoDB.

Операційні системи

«Системне програмування та операційні системи», «Паралельне та багатопоточне програмування», «Кросплатформне програмування»

Штучний інтелект

«Методи та системи штучного інтелекту», «Інженерія знань», «Експертні системи» та «Інтелектуальний аналіз даних»

Web-технології

«Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Розробка Веб-систем», «Грід-системи», «Технології харних обчислень»

Дизайн та комп’ютерна графіка

«Технічний дизайн», «Технічна естетика та промисловий дизайн», «Комп’ютерна графіка і графічні бази даних»

САПР

«Розробка САПР в машинобудуванні», «Проектування в середовищі машинобудівних CAD», «Автоматизовані системи концептуального проектування»

Захист інформації

«Теорія інформації та кодування», «Захист інформації в комп’ютерних системах»