Про кафедру
Сьогодні кафедрою інформаційних технологій та кібербезпеки здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за освітніми програмами «Комп’ютерні науки», «Інформаційні управляючі системи та технології»,  «Інформаційні технології проектування» та «ІТ-комерція».

Організація навчального процесу.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів: постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються навчальні та робочі програми дисциплін. Кожен семестр кафедрою видаються методичні вказівки, навчальні посібники та підручники з метою забезпечення студентів навчальним матеріалом та покращення його сприйняття. Студенти спеціальності забезпечені не тільки методичним матеріалом по всіх навчальних дисциплінах, але й мають змогу проводити підготовку до дипломного проектування за допомогою методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри.

Науково-дослідна робота

Активна участь викладачів кафедри у наукових проектах суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Використання наукових досягнень у підготовці фахівців має суттєве значення для формування національних кадрів, що здатні розробляти, впроваджувати та експлуатувати нові наукоємні технології у стратегічно важливій для країни галузі технічної політики. Викладачі кафедри завжди прагнуть залучати студентів до участі у всіх видах наукової діяльності, результати якіх використовуються у найкращих дипломних роботах та наукових публікаціях, а далі у дисертаційних роботах.

  Щорічно наші студенти підтверджують свій високий рівень, а значить і рівень своїх викладачів, отримуючи дипломи з  відзнакою. У 2018 році таких було 10 випускників. Це гордість кафедри!

Олімпіади та конкурси

Багато уваги приділяється на кафедрі олімпіадам та конкурсам: за останні 5 років студенти нашої кафедри неодноразово посідали призові місця на різноманітних змаганнях з програмування та проектування. Студенти кафедри є постійними учасниками таких міжнародних турнірів і олімпіад як IT-Планета, Золотий байт, міжнародної олімпіади з програмування KPI-OPEN, міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2017», міжнародної олімпіади з програмування на Кубок Векуа. Перемога команди наших студентів C++in14Days у міжнародній гумористичній олімпіаді з програмування PROGGY-BUGGY CONTEST та вихід до півфіналу Світової командної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC (тренер к.т.н, доц.Антонова А.Р.)

У 2018 році в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт "Black Sea Science-2018", студент 4 курсу Бабійчук Вадим з темою "Програмний тренажер для демонстрації вразливостей веб-додатків" зайняв призове місце.

Міжнародна співпраця      

Велика увага приділяється міжнародній співпраці, зокрема доцент Антонова А.Р. вже не перший рік є ініціатором заключення договорів проспівпрацю з ВНЗ Польщі та проведення закордонного стажування студентів і викладачів кафедри в університеті Інформатики WSInf м. Лодзь, Польща. Селівановою А. В. підписано договір про співпрацю ОНТУ з Західнопоморськім технологічним універсітетом в Щеціні до 2025 року. Викладачі та студенти кафедри регулярно проходять міжнародне стажування у європейських країнах, зокрема у Польщі, Чехії, Германії. У світлі нових вимог до фахівців з вищою освітою, проходження такого роду стажувань стає обов'язковою вимогою при прийомі на роботу в будь-яку фірму ЄС та світу.

 

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри здійснюється наступними шляхами:

- навчання в аспірантурі, захист дисертацій;

- участь у вебінарах, семінарах і конференціях;

- написання наукових статей;

- онлайн навчання;

- стажування у країнах ЄС;

- вища школа педагогічної майстерності ОНТУ.

Весь час існування кафедри багато уваги приділялось підготовці власних фахівців, які могли б якісно поповнити педагогічний склад кафедри за рахунок випускників наших спеціальностей. Щорічно склад кафедри поповнюється власними випускниками.

Студентське життя

Кафедра завжди виступає ініціатором різноманітних заходів, які покликані зробити життя студентів більш цікавим та пізнавальним: щорічно проводиться день кафедри, протягом навчального року відбуваються лекції провідних спеціалістів з галузі ІТ. Кваліфіковані фахівці IT-компаній діляться своїм досвідом, розповідають студентам, на що потрібно звернути увагу, що зараз є актуальним в IT- області, яка дуже динамічна і вимагає постійного підвищення своїх знань.

Окрім наукового керівництва, викладачі кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки ведуть виховну роботу зі студентами, а саме між ними розподілені кураторські та т’ютерські обов’язки. Із студентами проводяться співбесіди виховного характеру стосовно важливих соціальних проблем сьогодення. Це допомагає формувати не тільки гарних фахівців але й гідних членів сучасного українського суспільства.

Куратори груп залюбки організовують походи в театри та музеї, проводять тематичні семінари і завжди відкриті для діалогу у разі виникнення питань зі сторони студентів.

Працевлаштування                                                                 

Окремо потрібно сказати про працевлаштування випускників кафедри. Проведений аналіз за 7 останніх років говорить про те, що близько 60% випускників працевлаштовуються за спеціальністю і посідають різноманітні посади у сфері ІТ: розробці програмного забезпечення, 3D-проектуванні, управлінні ІС тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами (у Молдові, Білорусі, Російській Федерації, Німеччині, Данії, Голландії, Франції, Ізраїлі, США тощо). Серед підприємств на яких працюють випускники кафедри ІТКБ можна назвати такі як Provectus-IT, AB Soft, Product Engine Inc, NXC, Epam Systems, Lohika Systems, Netpeak, Intersog, Luxoft, Yesgroup, Bliss Systems, «Kvazar-Micro», Backstage Entertainment Group, Blam! games studio, Odessa Commercial Sea Port, SHAPE, Noosphere Ventures, PSOFT, Arka, Одеська залізниця, компанія Тенет, українсько-американське торгове підприємство Контакт, ВАТ «ОБЛЕНЕРГО», Інтернет агентство NETPROFIT, Банк Південний, АТ "Місто Банк" та багато інших. Є ряд прикладів успішного працевлаштування випускників кафедри за кордоном.

День кафедри

Щорічно у квітні кафедра святкує день кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки у рамках тижня факультету. Під час святкування викладачами кафедри та гостями проводяться різноманітні цікаві та корисні заходи такі як:

Представлення кафедри викладачами

Зустріч із успішними випускниками. Випускники, що займають посади у ІТ компаніях діляться досвідом із студентами, розповідають про чинники успіху у ІТ сфері.

  

Зустріч із ІТ компаніями. Представники компаній проводять лекції, а також студенти можуть пройти пробну співбесіду за участю справжніх HR-ів. Як правило у заході беруть участь від 5 до 10 компаній.

Різноманітні квести

Турнір з пошуку інформації в мережі Інтернет

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки запрошує всіх бажаючих приєднатись до нашої спільноти. Прийнявши рішення стати нашим студентом ви  робите перший крок до успішної кар’єри у сфері ІТ.