Аспірантура
Під керівництвом проректорів з наукової роботи, відділ аспірантури проводить спільно з кафедрами та факультетами організаційно-методичну творчу роботу із забезпечення системної підготовки науково-педагогічних кадрів. Щорічно поповнюється кадрами вищої кваліфікації, оновлюється інтелектуальний потенціал інституту, інших навчальних наукових закладів, організацій та підприємств АПК України, Росії, Молдови, Вірменії, Грузії, Казахстану. Киргизії, Азербайджану, Латвії, Естонії, Польщі, Болгарії, Словаків. Куби, Монголії та інш. Більше ніж у 30-ти країнах десятки випускників аспірантури нашої академії займають керівні посади. Роботи вчених академії, дослідження з основних та пріоритетних напрямів науки, досягнення наукових шкіл, є джерелом, базою, що забезпечує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, основними формами якої значною мірою залишається аспірантура та докторантура.

Система підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в академії, задовольняє потреби у кадрах вищої кваліфікації, в першу чергу, академії, механіко-технологічного технікуму та технічного коледжу, інших вищих навчальних закладів, організацій, підприємств АПК України та ряду зарубіжних країн, як за рахунок держбюджету, так і на договірних умовах. Випускники аспірантури нашої академії захистили дисертації та успішно працюють в академії, інших вищих навчальних закладах, на підприємствах, організаціях, у народному господарстві України та за її межами. Багато з них стали керівниками високого рівня, займають важливі державні посади у народному господарстві, навчальних закладах та наукових організаціях різних країн.