Працівник кафедри ІТКБ

Плотніков Валерій Михайлович

доктор технічних наук, професор

GoogleScolar

ORCID 0000-0001-9000-2568

Пошта vmplotnik@gmail.com

Тел. 720-91-01

ауд. ДВ-253

Народився у 1947 році.

У 1970 році закінчив інженерно-фізичний факультет Одеського політехнічного інституту за спеціальністю: технологія спеціальних матеріалів електронної техніки і отримав кваліфікацію: інженер електронної техніки. З 1997 року доктор технічних наук зі спеціальності “Радіотехнічні і телевізійні системи та пристрої”. Дисертація на тему: «Рішеткова дискретизація сигналів багатовимірних повідомлень».

З 2003 року – професор кафедри вищої математики. Є дійсним членом-кореспондентом міжнародної академії інформатизації (асоційованим членом ООН). З 1994 р., є членом-кореспондентом академії зв’язку України по відділенню телебачення. Є автором багатьох наукових статей, навчальних посібників і підручників, автором дванадцяти патентів та авторських свідоцтв на винаходи. З 2006 року працює в ОНАХТ.

З 2007 року є завідуючим кафедрою Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ. Входить до складу Вченої Ради ОНАХТ та в редакційну колегію журналів «Холодильна техніка і технологія», «Наукові праці» Одеської національної академії харчових технологій.

Викладає наступні дисципліни: Дискретна математика Математична логіка Теорія інформації та кодування Має понад 75 наукових публікацій. Наукові інтереси: Теорія інформації і криптоаналіз, математична логіка і терія чисел.

Стажування: У 2014 р пройшов підвищення кваліфікації в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за фахом «Новітні інформаційні технології та кібербезпека комп̓ютерних мереж».

Нагороди: Нагороджений Почесною Грамотою Державного комітету Зв'язку та Інформатизації України у 2001 р.