Анотації, тематика та захист кваліфікаційних робіт


Магістр

 

№ з/п

П. І.Б.

Група

Керівник

Тема

Анотація

Дата захисту, аудиторія, час

1

Андреєв О.Г.

353

к.т.н., доц. Котлик С. В.

Розробка і просування сучасного сайту навчально-наукового інституту для професійної комунікації викладачів і студентів

Дана робота присвячується розробці сайту навчально-наукового інституту, що вимагає попереднього аналізу, тому що його специфіка полягає в тому, що він поєднує в собі риси наукового та навчального закладу. Такий сайт повинен оперативно реагувати на швидко мінливу обстановку, а ньому повинні з'являтися не тільки новини з професійної області, а й фото і замітки про поточну діяльність кафедр, студентські заходи, інформація про наукові конференції та зустрічі, книжкові новинки, обмін думками з всіх питань (потрібен форум).

20.12.18

ДВ-314

9.00

2

Борей Р.А.

353

к.т.н., доц. Ольшевська О.В.

Аналіз та розробка додатку обрання дозвілля

  Дана дипломна робота спрямована на розробку й супроводження та інтеграцію ресурсу, що надасть змогу обирати дозвілля в реальному часі в даний момент. Метою цього проекту є аналіз сучасного дозвілля, дослідження сучасних засобів відбору персональних потреб, діагностика безпосереднього процесу аналізу й відбору дозвілля й приведення певних статистичних даних, на основі роботи додатку.

  Також у проекті будуть активно й розваженно розглядається основні робочі методики направленні на подібного роду розробку й спроба привести ряд особливостей й закономірностей, що постають перед розробниками під час роботи над подібним проектом.

20.12.18

ДВ-314

9.00

3

Гашенко О.П.

353

к.т.н., доц.  Ольшевська О.В.

Моделювання та дослідження системи голосування на основі технології блокчейн.

 

Метою даної роботи є дослідження та моделювання системи голосування, що базується на технології блокчейн. Основною проблемою предметної області є збереження достовірності та недоторканності результатів виборів.


 

19.12.18

ДВ-314

9.00

4

Григоров О.В.

353

к.т.н., доц. Селіванова А. В.

Аналіз успішності виконання дипломного та курсового проектування за допомогою веб-ресурсу

Дана робота присвячена дослідженню успішності виконання дипломного та курсового проектування методами інтелектуального аналізу даних за допомогою створеного кафедрального репозиторію  дипломного та курсового проектування .

20.12.18

ДВ-314

9.00

5

Гулідов І.О.

353

к.т.н., доц. Селіванова А. В.

Аналіз ринку праці та факторів, що впливають на обрання професії.  

Дана робота присвячена дослідженню ринку праці та вподобань здобувачів освіти, виявленню параметрів, що впливають на обрання професії із метою вдосконалення профорієнтаційної роботи.

20.12.18

ДВ-314

9.00

6

Кайданович А.В.

353

к.т.н., доц.  Ольшевська О.В

Дослідження та аналіз особливостей автоматизованих систем управління персоналом

Метою даної роботи є дослідження та аналіз автоматизованих систем управління персоналом.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і розв’язані наступні задачі: вивчити теоретичні основи процесу управління;

дослідити автоматизовані системи управління персоналом, що використовуються у різних країнах світу; провести дослідження об’єкту автоматизації; визначити перелік функцій, належних до автоматизації; аналізувати найпопулярніші вимоги для автоматизованої системи; аналізувати найпоширеніші критичні моменти автоматизованих систем управління персоналом.

19.12.18

ДВ-314

9.00

7

Кудін І.О.

353

к.т.н., доц.  Мазурок Т. Л.

Дослідження

інтелектуальних засобів верифікації бази знань

Дана дипломна робота спрямована на створення програмного продукту для верифікації баз знань. Метою цього проекту є аналіз інтелектуальних засобів верифікації баз даних і знань, дослідження залежності якості інформаційних систем від якості баз даних, пошук можливого вирішення проблеми реалізації ефективних методів і алгоритмів верифікації знань.

Програмний продукт розроблено у середовищі IntelliJ Idea. У якості бази даних було обрано СУБД PostgreSQL.

20.12.18

ДВ-314

9.00

8

Ліщенко О.М.

353

к.т.н., доц.  Селіванова А. В.

Застосування інтелектуальних методів у музичному комп’ютерному тренажері

Дана робота присвячена дослідженню функцій комп’ютерних тренажерів, розробці структури та моделювання підсистеми інтелектуального інструктора для комп’ютерного тренажера по навчанню нотній грамоті із застосуванням індивідуалізованого знання-орієнтованого підходу.  

20.12.18

ДВ-314

9.00

9

Оношенко О.С.

353

к.т.н., доц.  Антонова А. Р.

Дослідження методів відображення алгоритмів обчислювальних задач на структуру комп’ютерних систем

Дана робота присвячена дослідженню методів відображення алгоритмів обчислювальних задач, методів і алгоритмів розв'язування дискретних задач: дослідження існування розв'язків, визначення їх стійкості, збіжності до розв'язків математичних задач; дослідженню умов збереження фізичного змісту розв'язками дискретних моделей, методів організації ефективних обчислень на ЕОМ, комплексах і мережах. А також робота присвячена розробці наукових фізико-технологічних, логічних, алгоритмічних основ побудови та автоматизації проектування апаратних засобів.

19.12.18

ДВ-314

9.00

 

10

Слупачик Б.О.

353

к.т.н., доц. Селіванова А. В.

Дослідження методів використання інформаційних технологій для моніторингу та аналізу актуальних даних літературних видань обраного жанру.

Дана робота присвячена дослідженню методів моніторингу та аналізу даних вподобань читачів фентезійного жанру із метою виявлення взаємозвязків та  формування читацького контенту.

20.12.18

ДВ-314

9.00

11

Тофанило О.Ю.

353

к.т.н., доц.  Котлик С. В.

Розробка універсального інструменту для створення сайтів при проведенні науково-технічних конференцій

Мета розробки полягає в створенні універсального веб-ресурсу, який надає можливість проведення науково-технічних конференцій в ОНТУ. Завданням проектування є розробка інструменту, що організовує взаємодію програмних процедур задачі із базою даних. Проаналізовано сукупності вхідних і вихідних даних задачі, описана організація інформаційної бази. Програмні рішення задачі розроблено у Sublime Text. За результатами роботи сформовані програмні процедури, що організовують роботу системи і взаємодію програмного забезпечення задачі із базою даних.

20.12.18

ДВ-314

9.00

12

Волошин Р.В.

353

к.т.н., доц. Ольшевська О.В.

Аналіз застосування математичних концепцій при побудові нейронних мереж

Метою даної роботи є аналіз застосування математичних концепцій при побудові нейронних мереж для виявлення особливостей, які впливають на структуру та роботу мережі. Це надасть змогу краще розуміти, які математичні концепції слід використовувати при побудові мережі для рішення поставлених задач. Розуміння цього прискорить розробку нейронної мережі та збільшить ефективність її роботи за рахунок правильного проектування.

19.12.18

ДВ-314

9.00

13

Ганжи Д.Г.

353

к.ф-м.н., доц. Корнієнко Ю.К.

Аналіз ефективності роботи web-сайту туристичної агенції «Tasty Tour» (на базі ОНТУ)

Метою даної роботи є аналіз ефективності роботи створеного веб-сайту для туристичної агенції «Tasty Tour» за допомогою ресурсу Google Analytics з метою покращення туристичного сервісу. Зазвичай успішність сайту оцінюється по позиціях, показниках PageRank (PR) або тематичного індексу цитування (ТІЦ) сторінок ресурсу або просто обсягом трафіку. Всі ці метрики стають все більш недоцільними в теперішніх умовах. Це пов’язано з тим, що пошукові системи намагаються зробити результати пошуку різними для кожного користувача, виходячи з його географічного регіону, минулих пошукових запитів, переходів на сайти з певною тематикою. Таким чином, буде проведений детальний аналіз сайту по показникам КПЕ та запропоновані рекомендації щодо поліпшення його функціонування.

19.12.18

ДВ-314

9.00

14

Дурасов О.М.

353

д.т.н., проф. Плотніков В.М.

Аналіз і оптимізація вибору найкоротшого шляху моделі масового обслуговування в міському середовищі системи трекінгу кур'єрів.

Мета дослідження полягає в створенні програмного продукту, який відображає роботу моделі відстеження поточної геолокації кур’єра в міському середовищі. Завданням проектування є розробка програмного забезпечення, що організовує взаємодію програмних процедур задачі із базою даних та між клієнтами. Проаналізовано сукупності вхідних і вихідних даних задачі, описана організація інформаційної бази. Розрахована система спілкування між клієнтами програмного продукту. Програмні рішення задачі розроблено у Android Studio. За результатами роботи сформовані програмні процедури, що організовують роботу системи і взаємодію програмного забезпечення задачі із базою даних між клієнтами.

20.12.18

ДВ-314

9.00

15

Кожедубов К.С.

353

к.т.н., доц. Мазурок І.Є.

Розподілені системи в задачах  інформаційного обміну

Мета роботи полягає у розробці та дослідженні методів узгодженої розподіленої обробки інформації на прикладі відкритої системи підтримки процесів керування проектами. В основі дослідження лежить модифікований алгоритм та протокол консенсусу для розподілених інформаційних систем WWH.

19.12.18

ДВ-314

9.00

16

Куліков І.І.

353

д.т.н., проф.  Плотніков В.М.

Оптимізація та прогнозування черги замовлень моделі масового обслуговування в системі трекінгу кур'єрів.

Мета проекту полягає в створенні програмного продукту, який відповідає процесу функціонування моделі масового обслуговування в системі трекінгу кур'єрів і дозволяє відстежувати чергу замовлень.  Завданням проектування є організація взаємодії програмних процедур із базою даних та між клієнтами. Проаналізовано сукупності вхідних і вихідних даних процесу, описана організація інформаційної бази. Розрахована система спілкування між клієнтами програмного продукту. Програмні рішення задачі розроблено у Android Studio. За результатами роботи сформовані програмні процедури, що організовують роботу системи і взаємодію програмного забезпечення задачі із базою даних між клієнтами.

20.12.18

ДВ-314

9.00

17

Лободянський В.О.

353

к.ф-м.н., доц.  Корнієнко Ю.К.

«Розробка веб-сайту кафе «Фарш» у м. Одеса.

Дана робота є складовою комплексного проекту на тему «Проект розвитку кафе «Фарш» у м. Одеса з імплементацією нової концепції та сучасних технологій». Головний керівник – к.т.н., доц. каф. ТРіОХ Калугіна І.М. Тема затверджена згідно до Наказу №288-03 від 07.05.2018.

19.12.18

ДВ-314

9.00

18

Парпалак О.В.

353

д.т.н., проф. Плотніков В.М.

Система розподіленого кешування для Java додатків.

Метою даної роботи є створення фреймворка для кешування Java-додатків. Завданням проектування є розробка програмного забезпечення, яке збільшить швидкість на запити до основних систем зберігання інформації. Розглянуто підхід з урахуванням його окремих властивостей, порівняно декілька підходів і їх властивості один з одним відповідно до певних параметрів. Програмні рішення задачі розроблені у Intellij Idea. За результатами роботи сформовані програмні анотації та методи їх обробки за певними алгоритмами. Також був описаний програмний інтерфейс для подальших розробок алгоритмів кешування.

19.12.18

ДВ-314

9.00

19

Слушний І.О.

353

д.т.н., проф.   Мазурок Т. Л.

Розробка веб-сервісу для інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень

Метою даної роботи є розробка системи підтримки прийняття управлінських рішень у форматі веб-сервісу, що являтиме собою додаток, який буде слугувати для допомоги у виборі конфігурації персонального комп’ютера. Під час виконання роботи були розглянуті різні методи та стратегії підтримки прийняття управлінських рішень, в результаті чого був обраний оптимальний варіант для данного проекту.

Результатом роботи є набір процедур, що разом з інтерфейсом забезпечують необхідний для користування функціонал.

 20.12.18

ДВ-314

9.00

20

Трегубчак Н.Ф.

353

к.ф-м.н., доц. Корнієнко Ю.К.

Аналіз ефективності взаємодії ОНТУ із видавництвами Одеської області з профорієнтаційною метою

Дана робота присвячена аналізу ефективності взаємодії Одеської національної академії харчових технологій з різними видавництвами та періодичними виданнями Одеської області у площині профорієнтаційної та рекламної діяльності.  Для отримання якісного аналізу та обробки статистичних даних буде розроблено програмне рішення, яке забезпечить облік, звітність та графічні побудови результатів аналізу.

19.12.18

ДВ-314

9.00

21

Фотєв Б.О.

353

к.ф-м.н., доц.  Корнієнко Ю.К.

Створення мобільних додатків як спосіб покращення вивчення дисциплін напряму підготовки  «Туризм»

Дана робота є складовою комплексного проекту з кафедрою туристичного бізнесу та рекреації (головний керівник – д.е.н. Меліх О.О.).

Об’єктом дослідження  є процес навчання за напрямом підготовки «Туризм» та, зокрема перспективи використання інформаційних технологій у цьому процесі.

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати ефективність застосування комп'ютерних технологій в процесі навчання.

Завданням проектування є розробка програмного забезпечення, що організовує взаємодію програмних процедур задачі із базою даних.

19.12.18

ДВ-314

9.00