Моніторинг популярності навчальних дисциплін та побудова  рейтингу із метою оптимізації контенту за допомогою веб-ресурсу

Розробник: Винник А.В. Керівник: к.т.н., доц. Селіванова А.В.

Досліджено методи моніторингу популярності навчальних дисциплін, розроблено модель моніторингу із врахуванням експертних думок фахівців та створений веб-додаток для моніторингу популярності навчальних дисциплін та побудови рейтингу за допомогою опитувань.