Аналіз чинників, що впливають на успішність сайту кафедри ЗВО.

Розробник: Коробов В.С.

Керівник: к.т.н., доц. Селіванова А.В.

Проведено аналіз чинників, що впливають на успішність сайтів ЗВО. Розроблено та впроваджено сайт ІТтаКБ із врахування результатів дослідження.